KVK Başvuru ve Bilgi Talep Formu

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13/I. maddesi uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (‘‘Kurul’’) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,  
 • Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir, 
 • Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya 
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz.
 • Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak ve zarfın üzerine veya konuya “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak.;
 • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
 • Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla, 
 • Şirketimiz adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir. 

Bilgi Danışma Hattı Aydınlatma Metni

SİSBİM; bilgi danışma hattını arayanların paylaşmış olduğu ad-soyad, iletişim bilgileri ve ses kaydına ait kişisel verileri;

 • Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
 • Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
 • SİSBİM bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir. 

Kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. 
Ayrıca, görüşme sırasında paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

İletişim:

SİSBİM TEKNOLOJİ VE YAZILIM A.Ş.
Kazım Dirik, 296/1 sokak No:2 Daire : 2,  35100, Bornova / İZMİR
Tel:  0232 421 9590

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Netsis
Hp Business
Vmware Partner
Samsung Enterprise
Veeam
Microsoft
Hikvision
Safetica
Qnap
ms
Cisco
StorageCraft
Mailstore
Lenovo
Dell
Kaspersky
Trend Micro
Eset
TsPlus
Synology
Huawei
Logo
intel
Alhua
Polimek
HCS
HIK
Zemecs
Paradox
TexProd
Lande
coralreef

BAZI REFERANSLARIMIZ

Altınyağ
Arkas
Betoya
Doğuş Vana
Egepen
Güneş Ecza
Imas
İşçimenler
Kutaş
Mas
Medical Park
Orva
Pacovis
Sesa
Sintan
Syngenta
Tolon
Yildizpen